Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

23 มกราคม 2554 โครงการอบรมสายตรวจอาสา สน.บางบอน

โครงการอบรมสายตรวจอาสา สน.บางบอน
          สถานีตำรวจนครบาลบางบอน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  เปิดโครงการอบรมสายตรวจอาสา สถานีตำรวจนครบาลบางบอน 2554  โดยพ.ต.อ.สุรนิตย์  พรหมบุตร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสายตรวจอาสา สถานีตำรวจนครบาลบางบอน โดยมี      พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางบอน และผู้อำนวยการดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
          ทั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ตามโครงการประชาวิวัฒน์ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด จึงจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ โดยจัดให้อาสาสมัคร จำนวน 20 คน คอยประจำสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ออกตรวจเขตพื้นที่เป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชนให้เกิดความสงบสุข ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้ง ยังมีการแสดงโชว์กระบวนการขั้นตอนการควบคุมฝูงชน เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกด้วย

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม