พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินีนาถ ในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม