พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีท่านผอ.สาคม คันธโกวิท เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม