พิธีไหว้ครู บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดพิธีไหว้ครู บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม