โครงการริบบิ้นดำแห่งความจงรักภักดี

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดโครงการริบบิ้นดำแห่งความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกันประดิษฐ์ริบบิ้นผ้าดำ และแจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านฟรี

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม