โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผู้นำองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผู้นำองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านดินรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Designed by : อ.สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม