ข้อมูลสถานศึกษา
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
Internal Link
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2559
ข้อมูลสารสนเทศในปีต่าง ๆ
รายงานประเมินตนเองSAR
กรรมการสถานศึกษา52-54
 
 
แผนที่ ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 V ประกาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา2561   (23/1/2561 16:21:14)
 V รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษช่างไฟฟ้ากำลัง   (9/11/2559 11:55:03)
 V รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ปกครองและทวิภาคี)   (9/11/2559 11:51:39)
 V สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัย   (4/11/2559 11:21:15)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ   (25/7/2559 12:15:15)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม   (20/7/2559 10:35:15)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์   (20/7/2559 10:25:15)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (20/7/2559 10:18:15)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพการบัญชี   (20/7/2559 10:15:15)

 คลิกดู...>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
External Link
>> กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ท่านมาเยี่ยมเราเป็นลำดับที่