ประกาศชมรมวิชาชีพการบัญชี
ประกาศชมรมวิชาชีพการบัญชี
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการของชมรมวิชาชีพการบัญชี “โครงการศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์ดำเนินธุรกิจผู้เรียนอาชีวศึกษา” วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยชมรมวิชาชีพการบัญชี
จาก อวท. เมื่อวันที่ 20/7/2559 10:15:15   IP : 202.29.41.133

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม