ประกาศชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

ขอเชิญเข้าร่วมชม กิจกรรมชมรมวิชาชีพ โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการตอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จาก อวท. เมื่อวันที่ 20/7/2559 10:18:15   IP : 202.29.41.133

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม