ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

ขอเชิญชมรมสมาชิกชมรมช่างเชื่อมโลหะทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมป้ายคำขวัญสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559ณ บริเวณแผนกช่างเชื่อมโลหะ
จาก อวท. เมื่อวันที่ 25/7/2559 12:15:15   IP : 202.29.41.133

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม