รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ปกครองและทวิภาคี)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ปกครองและทวิภาคี)
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง และ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

รายละเอียดดังนี้...>>>

จาก งานบุคลากร เมื่อวันที่ 9/11/2559 11:51:39   IP : 125.24.81.12

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม