รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษช่างไฟฟ้ากำลัง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษช่างไฟฟ้ากำลัง
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้...>>>

จาก งานบุคลากร เมื่อวันที่ 9/11/2559 11:55:03   IP : 125.24.81.12

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม