ประกาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา2561
ประกาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา2561
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


จาก งานทะเบียน เมื่อวันที่ 23/1/2561 16:21:14   IP : 202.29.228.37

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม